Program rewalidacji

Program zajęć rewalidacyjnych
dla ucznia klasy……..
(rok szkolny 2015/2016)

1. Cel nadrzędny programu:

Celem zajęć rewalidacyjnych jest wszechstronny rozwój ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną (niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i autyzmem), w szczególności wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm i reguł społecznych, umiejętności wnioskowania w sytuacjach społecznych oraz praktycznego wykorzystywania tych umiejętności w relacjach z innymi.

2. Cele szczegółowe ( zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej):

-rozwijanie umiejętności/ kompetencji społecznych ucznia,
-rozwijanie umiejętności relacyjnych i komunikacyjnych,
-wdrażanie do budowania prostych zdań,
-wzbogacanie zasobu słownictwa i wiedzy ogólnej, wiedzy o środowisku bliższym i dalszym,
-kształtowanie umiejętności współdziałania, zabawy z rówieśnikami, integrowanie z grupą rówieśniczą,
– rozwijanie motywacji do porozumiewania się i komunikowania własnych potrzeb i stanów emocjonalnych, adekwatnej ekspresji potrzeb i uczuć, kontroli emocjonalnej,
-uczenie właściwych sposobów radzenia sobie z napięciem emocjonalnym, lękiem, stresem,
-doskonalenie procesów myślenia: porównywanie, klasyfikowanie, abstrahowanie, rozumienie logicznych związków przyczynowo- skutkowych,
-rozwijanie pamięci, wydłużanie czasu koncentracji uwagi na zadaniu,
-usprawnianie myślenia logiczno-matematycznego,
– usprawnianie funkcji percepcyjnych wzrokowych i słuchowych,
-rozwijanie motoryki dużej i małej,
3.Rodzaje realizowanych zajęć/ćwiczeń w ramach terapii autyzmu:
3.1.Ćwiczenia rozwijające zasób leksykalny.
-budowanie i uzupełnianie zdań, uzupełnianie luk w zdaniach,
-opowiadanie historyjek obrazkowych i ilustracji,
-dopasowywanie nazw (wyrazów, zdań do obrazków, przedmiotów),
-usuwanie obrazka/przedmiotu, który nie pasuje do pozostałych (uogólnianie),
-łączenie wyrazów w pary,
-dobieranie przymiotników do rzeczowników,
-łączenie wyrazów/obrazków na zasadzie przeciwieństw,
-łączenie wyrazów/ obrazków na zasadzie podobieństw,
-czytanie krótkich tekstów, historyjek,
-zadawanie pytań do tekstu,

3.2. Ćwiczenia rozwijające pamięć.
-zapamiętywanie i powtarzanie ciągów wyrazowych:
• z tej samej kategorii,
• z zestawu otwartego,
-gry w „memo” obrazkowo-wyrazowe,
-domino wyrazowe, literowe (słowne),
-gry planszowe, edukacyjne, dydaktyczne,
-zapamiętywanie szczegółów w krótkich tekstach,
-udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu,
-rozmowa nt. wysłuchanego tekstu,
-kolorowanie obrazków na podstawie tekstu,
-uzupełnianie rysunków, obrazków, schematów zgodnie z słuchanym tekstem, instrukcją,

3.3. Ćwiczenia prozodyczne, gramatyczne, rozwijające umiejętność budowania zdań, wypowiedzi słownych.
– nauka krótkich rymowanek, wyliczanek,
– nauka wierszyków, piosenek ze wskazywaniem,
– powtarzanie ciągów samogłoskowych, sylabowych, wyrazowych z różnicowaniem głośności,
tempa, linii melodycznej,
– uzupełnianie zdań rzeczownikami w odpowiednim przypadku,
-ćwiczenia z użyciem zaimków: Ja, ty,
-ocenianie podanych wypowiedzi: prawda/fałsz
-budowanie zdań, wypowiedzi poprawnych gramatycznie,
– układanie, opowiadanie historyjek obrazkowych,
-opowiadanie tekstu, opowiadania,
-udzielanie odpowiedzi na pytania,
-formułowanie pytań do obrazka, historyjki,
-wymyślanie krótkiego zdarzenia na określony temat,
– scenki dramowe z użyciem lalek, kukiełek, pacynek,
-zabawy tematyczne,

3.4. Ćwiczenia rozwijające umiejętności społeczne.
– ćwiczenia dot. odczytywania i rozpoznawania komunikatów niewerbalnych,
-nauka rozpoznawania i interpretowania prostych gestów,
-ćwiczenia rozpoznawania emocji wyrażanej mimiką/wyrazem twarzy, ciałem,
-nazywanie i rozpoznawanie różnych emocji,
-łączenie ekspresji emocjonalnej z sytuacją społeczną,
-ćwiczenia w nazywaniu i opowiadaniu/opisywaniu (rysowaniu) emocji,
– zabawy ruchowe w parze, uczące naprzemienności ról, współdziałania, dialogu,
-scenki dramowe, dialogowe,
-zabawy tematyczne (np. w sklep, wizyta u lekarza, przyjęcie urodzinowe, itp.),
– nauka zachowania w różnych sytuacjach społecznych: witanie, pożegnanie w zależności od sytuacji, wieku w sposób adekwatny do sytuacji, wypożyczenie książki, wizyta u pielęgniarki szkolnej,
-ćwiczenie sposobów inicjowania kontaktu w sytuacjach społecznych (np. zapraszania do wspólnej zabawy, częstowania słodyczami),
-ćwiczenia rozładowywania napięć w sposób bezpieczny, akceptowany społecznie,
-zabawy relaksacyjne, uwalniające od napięć,
-ćwiczenia w werbalizowaniu przeżywanych stanów, komunikowania potrzeb,
-inicjowanie, wciąganie w rozmowy na różne tematy,

3.5. Ćwiczenia stymulujące funkcje poznawcze.
– rozwijanie logicznego myślenia z werbalnym uzasadnieniem,
-rozróżnianie prawda/fałsz na materiale słownym, obrazkowym,
-poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie, przyrodzie,
– klasyfikowanie obrazków wg. określonych cech, grupowanie,
– rozwiązywanie zadań, zagadek, rebusów, krzyżówek,
-uzupełnianie kart pracy,
– gry planszowe, edukacyjne, dydaktyczne,
-czytanie opowiadań, zainteresowanie ucznia literaturą dziecięca,
-rozwijanie umiejętności czytania, pisania, rachowania,
-usprawnianie technik szkolnych.

3.6.Ćwiczenia usprawniające funkcje percepcji wzrokowych i słuchowych, koordynację wzrokowo – ruchową, spostrzegawczość.
– wskazywanie prawej i lewej części ciała (autoorientacja),
– orientacja w schemacie ciała osoby stojącej naprzeciw,
– układanie obrazków po lewej i prawej stronie, na górze i na dole wg instrukcji słownej,
– wykonywanie prostych ruchów, kreślenie kształtów graficznych w powietrzu,
– przybieranie określonych pozycji zgodnie z instrukcją słowną,
– rysowanie przedmiotów w odpowiednim położeniu, np. pod, za, nad, w środku,
– kolorowanie obrazka według instrukcji,
– wyszukiwanie różnic, podobieństw,
– gra w memory, skojarzenia,
– dobieranie par jednakowych obrazków (domino, dobieranki, loteryjki, memory/skojarzenia),
– odtwarzanie z pamięci układu elementów, układanie obrazków w kolejności, w jakiej były pokazywane, układanie obrazków i kompozycji z figur geometrycznych i klocków, według wzoru i z pamięci,
– dopasowywanie części obrazków do całości, uzupełnianie braków na obrazku,
– układanie puzzli, mozaiki, domino,
-przepisywanie z tablicy, z książki,
– zabawy zręcznościowe: toczenie, rzucanie, chwytanie różnych przedmiotów,
-różnicowanie słów podobnie brzmiących,
-różnicowanie takich samych sylab w szeregu, różnych lub o podobnym brzmieniu,
-podawanie liczby głosek w wyrazie (analiza), miejsca głoski ze względu na jej lokalizację,
-podawanie liczby sylab w wyrazie, podawanie sylaby ze względu na jej lokalizację,
-kończenie zaczętego wyrazu, podział lub synteza wyrazu; sylabowa, głoskowa,
3.7. Ćwiczenia usprawniające motorykę dużą i małą.
-chodzenie po linii, stopa za stopą,
-rzucanie i chwytanie piłki, balonu, woreczków, chodzenie z woreczkami na głowie,
-toczenie, turlanie piłki,
-malowanie szlaczków, odrysowywanie szablonów,
-modelowanie w plastelinie, modelinie, toczenie kul, wałków,
-nawlekanie różnych elementów na sznurek, przewlekanie sznurówki, zapinanie guzików,
-zbieranie drobnych elementów (np. koralików, kasztanów, żołędzi), wrzucanie do pojemników, np. do butelki,
-cięcie papieru, wycinanie nożyczkami,
-wydzieranie, naklejanie, składanie papieru,
-zabawy, pląsy muzyczno-rytmiczne, ze wskazywaniem, przekraczaniem osi ciała,

4.Ewaluacja programu.

Obserwacja rozwoju umiejętności społecznych i nabywania kompetencji społecznych przez ucznia. Ocena celowości, trafności oddziaływań i doboru ćwiczeń, celem kontynuacji lub zmiany.

Opracowanie: Ewa Wodzień

Nauczyciel wspomagający
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi

źródło: edux.pl

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.