PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ ”DAM RADĘ” SKIEROWANY NA DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH
DLA UCZENNICY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
W STOPNIU LEKKIM

CEL NADRZĘDNY PROGRAMU:
Umożliwienie dziecku z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę jego możliwości, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w środowisku oraz w życiu codziennym. Kształtowanie postaw otwartości i samoakceptacji, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz dbanie o podtrzymywanie pozytywnych relacji opartych na szacunku, trosce i zaufaniu.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
• doskonalenie sprawności i umiejętności matematycznych;
• usprawnianie procesów pamięci i logicznego myślenia,
• rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
• rozwijanie zdolności koncentracji uwagi,
• kształcenie systematyczności i wytrwałości w pracy,
• rozwijanie motywacji do nauki,
• kształtowanie odporności emocjonalnej na niepowodzenia,
• kształtowanie pozytywnej samooceny,
• rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nieznanych i trudnych,
• rozwijanie potrzeby i umiejętności wchodzenia w interakcje społeczne w najbliższym środowisku,
• wykorzystanie komunikacji werbalnej w interakcjach z otoczeniem.

METODY PRACY (aktywizujące):
• gry i zabawy dydaktyczne
• dyskusja dydaktyczna
• burza mózgów
• symulacje
• mapa pojęciowa
• metoda samodzielnych doświadczeń
• metody relaksacji

ZASADY PRACY Z UCZENNICĄ:
• Stworzenie warunków poczucia bezpieczeństwa i życzliwej pomocy.
• Kształtowanie pozytywnej atmosfery.
• Dostosowanie rodzaju prowadzonych zabaw i ćwiczeń do indywidualnego tempa rozwoju i możliwości dziecka.
• Powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych.
• Mobilizowanie dziecka do samodzielności i aktywności.
• Pobudzanie motywacji i chęci do wysiłku poprzez stosowanie różnorodnych i ciekawych ćwiczeń.
• Dostosowanie czasu trwania poszczególnych ćwiczeń do możliwości psychofizycznych dziecka.
• Stworzenie odpowiednich warunków oraz maksymalne wykorzystanie naturalnego potencjału dziecka do usprawniania zaburzonych funkcji.

DOSKONALENIE SPRAWNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH POLEGAJĄCYCH GŁÓWNIE NA:
• Utrwalaniu podstawowych pojęć matematycznych;
• Dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu w zakresie dostosowanym do możliwości dziecka;
• Rozwiązywaniu zadań tekstowych o treści związanej z sytuacjami napotkanymi w życiu codziennym;
• Ćwiczeniach związanych z obliczeniami praktycznymi.

RODZAJE ĆWICZEŃ STOSOWANYCH W RAMACH ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH:

Ćwiczenia i treści matematyczne przewidziane do realizacji:
• doskonalenie umiejętności korzystania z kalendarza oraz dokonywania obliczeń kalendarzowych;
• utrwalanie rzymskiego sposób zapisu liczb;
• doskonalenie umiejętności posługiwania się zegarem i wykonywania obliczeń zegarowych;
• ćwiczenia w odczytywaniu i zapisywaniu liczb wielocyfrowych;
• ćwiczenia w porównywaniu liczb wielocyfrowych;
• ćwiczenia w porównywaniu liczb typu: O ile więcej O ile mniej?
• doskonalenie umiejętności dodawania liczb w pamięci;
• doskonalenie umiejętności odejmowania liczb w pamięci;
• ćwiczenia w wykonywaniu działań sposobem pisemnym – dodawanie i odejmowanie;
• ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu liczb z pomocą kalkulatora;
• ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu liczb z pomocą kalkulatora;
• ćwiczenia i doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań z treścią;
• ćwiczenia w kreśleniu figur geometrycznych;
• ćwiczenia w mierzeniu długości odcinków i określaniu miar długości: mm, cm, m;
• ćwiczenia w mierzeniu objętości i pojemności z użyciem nazw jednostek: litr, mililitr;
• ćwiczenia w ważeniu i porównywaniu ciężaru przedmiotów z użyciem nazw jednostek kg, g, dag;
• ćwiczenia w wykonywaniu obliczeń z użyciem pieniędzy.
Ćwiczenia percepcji wzrokowej i pamięci wzrokowej:
• wykrywanie różnic i podobieństw między obrazkami, przedmiotami;
• klasyfikowanie przedmiotów, figur geometrycznych wg określonych cech;
• układanie obrazków i kompozycji wg wzoru i z pamięci;
• wskazywanie z pamięci eksponowanych wcześniej przedmiotów, obrazków;
• rysowanie z pamięci uprzednio widzianych figur.
Ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej:
• układanie obrazków np. po lewej i prawej stronie, niżej i wyżej;
• uzupełnianie rysunków w formie poleceń (np. nad, przed, pod, obok);
• ćwiczenia koordynacji słuchowo-ruchowej i orientacji kierunkowej prowadzone w formie poleceń ( podnieś prawą rękę, zrób krok w lewo, itp.);
Rozwijanie logicznego myślenia z werbalnym i niewerbalnym uzasadnieniem:
• klasyfikowanie obrazków, przedmiotów wg określonych cech;
• rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego z wykorzystaniem np. historyjek obrazkowych oraz poprzez rozwiązywanie zadań z treścią;
• rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek, itp.
Rozwijanie umiejętności konwersacji słownej na poziomie podstawowym:
• wokalizacja (naśladowanie w formie zabawy dźwięków i głosów z otoczenia);
• stosowanie w praktyce form grzecznościowych ( proszę, dziękuję, przepraszam) oraz zwrotów typu: dzień dobry;
• ćwiczenia stymulujące spontaniczne wypowiedzi.
Rozwijanie potrzeby i umiejętności wchodzenia w interakcje społeczne w najbliższym środowisku:
• wycieczki do miejsc użyteczności szkolnej (świetlica, biblioteka szkolna, sekretariat, sklepik szkolny, itp.);
• ćwiczenia doskonalące umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nieznanych i trudnych.

Rozwijanie motywacji do nauki:
• udział zabawach, grach dydaktycznych;
• utwierdzanie w przekonaniu, że osiągnięcie sukcesu jest na miarę możliwości dziecka;
• mobilizowanie do pracy, nagradzanie słowne, podkreślanie każdego osiągnięcia.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZENNICY:
• Materiał przewidziany do realizacji opanowała na miarę swoich możliwości.
• Koncentruje się na wykonywanym zadaniu.
• Rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela.
• Odpowiada pełnym zdaniem na zadane pytanie.
• Buduje proste zdania podczas konwersacji słownej.
• Radzi sobie w sytuacjach nieznanych oraz trudnych.

EWALUACJA
• Stałe śledzenie postępów uczennicy poprzez arkusze obserwacji.
• Wymiana spostrzeżeń z nauczycielami i mamą uczennicy.
• Bieżące informowanie mamy dziewczynki o postępach Natalii w nauce.
Opracowała: mgr Kamilla Prarat

źródło: edux.pl

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.