ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA

Imię i nazwisko ucznia: xxxxxxxx
Numer orzeczenia: xx/xxx/xxxxx z dnia xxxxxxxx.

Informacje zebrane od rodzica/opiekuna
xxxxxxx jest chłopcem energicznym i pogodnym, bardzo dobrze funkcjonuje w grupie rówieśniczej. Potrzebuje motywacji i zachęty do działania – osiąga wtedy bardzo wysokie wyniki..
Diagnoza
Dziecko z wadą rozwojową – xxxxxxxx.
Zalecenia
– Kształcenie specjalne według podstawy programowej kształcenia ogólnego, ramowego planu nauczania dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową oraz programu dostosowanego do potrzeb ucznia do końca drugiego etapu edukacyjnego.
– Dostosowanie wymagań edukacyjnych i metod pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych dziecka z niepełnosprawnością ruchową, zgodnie z właściwym rozporządzeniem MEN.
– Dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu końcowego do potrzeb ucznia niepełnosprawnego ruchowo zgodnie z zaleceniami OKE.
– W ramach zajęć rewalidacyjnych prowadzenie rehabilitacji ruchowej, stymulowanie rozwoju integracji wzrokowo – ruchowej i ogólnej koordynacji ruchowej, pamięci wzrokowej.
– Rozwijanie kompetencji językowych i umiejętności konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych.
– Zadbanie o właściwe kształtowanie u dziecka poczucia własnej wartości i skuteczności w działaniu.
– Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji z zachowaniem konsekwencji wychowawczej.
– Rozwijanie u chłopca odpowiedniej motywacji – wdrażanie do systematycznej nauki i rozwijania uzdolnień poznawczych.
– W pracy z uczniem należy wykorzystywać nadprzeciętne predyspozycje intelektualne – sprawne rozumowanie logiczne i arytmetyczne, prawidłowe spostrzeganie wzrokowe, dobrą koncentrację uwagi. kształcenie specjalne wg podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Informacja o stanie zdrowia xxxxxxx

INDYWIDUALNE POTRZEBY ROZWOJOWE I EDUKACYJNE, MOCNE STRONY, PREDYSPOZYCJE, ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA UCZNIA

Obszary
Mocne strony
Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne
Rozwój fizyczny
Pomimo braku xxxxxxx chłopiec jest sprawny fizycznie, radzi sobie doskonale na lekcjach wychowania fizycznego, brak przeciwwskazań co do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
Funkcjonowanie poznawcze
xxxxxxxx jest ambitnym uczniem, ma dużo zapału do pracy. Jest ponadto pomysłowy. Chętnie wykonuje zadania, nie potrzebuje wsparcia nauczyciela, bardzo szybko opanowuje nowy materiał i stosuje zdobytą wiedzę. Niekiedy wymaga motywacji i zachęty do podjęcia realizacji zadań. Na lekcjach miewa problemy z zachowaniem, jest podatny na wpływ grupy. Zdarza mu się prowadzić głośne rozmowy, przeszkadzać w prowadzeniu lekcji.
Emocje i motywacja
Uczeń wykazuje dobrą motywację do pracy dydaktycznej. Xxx xxx to pogodny nastolatek. Ambitny. Lubi rywalizację i wszelkiego rodzaju zmagania. Najlepiej pracuje, gdy ma możliwość się z kimś ścigać w osiągnięciu celu. Problemem jest często okazywanie emocji związanych z porażką, przegraną – potrafi w niegrzeczny sposób odezwać się do kolegów i koleżanek. Należy stale zapewniać mu zadania do wykonania.
Funkcjonowanie społeczne
Stara się przestrzegać zasad obowiązujących w szkole. Do nauczycieli i pracowników szkoły odnosi się z szacunkiem. Jest akceptowany i lubiany w grupie rówieśników. Umożliwianie odnoszenia sukcesów na forum klasy i szkoły. Dbanie o właściwy przebieg relacji koleżeńskich , kształtowanie poprawnej postawy wobec rówieśników i dorosłych. Zachęcanie ucznia do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Komunikacja
Chłopiec poprawnie komunikuje się, jest śmiały i otwarty. Ciągłe rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. Praca nad poprawnością wypowiedzi. Xxxxx zdarza się wypowiadać wulgaryzmy, dlatego też należy pracować nad poprawnością i kulturą jego wypowiedzi. Chłopiec ma ponadto skłonność do chaotycznych wypowiedzi ustnych i pisemnych.
Samodzielność
W pełni sprawny samoobsługowo.
Predyspozycje
Zainteresowania i uzdolnienia Chłopiec interesuje się informatyką, piłką nożną, ma ogromne predyspozycje z zakresu przedmiotów ścisłych Wykorzystanie ambicji i uzdolnień chłopca podczas lekcji z bloku przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Angażowanie do udziału w konkursach, umożliwienie odnoszenia sukcesów.

ZAKRES I CHARAKTER WSPARCIA ZE STRONY NAUCZYCIELI, SPECJALISTÓW, ASYSTENTÓW LUB POMOCY NAUCZYCIELA

Zajęcia edukacyjne
Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
– zajęcia rozwijające uzdolnienia
– zajęcia i spotkania w ramach doradztwa zawodowego
– porady i konsultacje
Zajęcia o charakterze rewalidacyjnym
– zajęcia rewalidacyjne
Udzielanie uczniowi zainteresowania i motywacji w bieżącej pracy na lekcji.
Zajęcia rozwijające uzdolnienia – koło matematyczne, wymiar 1 godzina w tygodniu przez cały rok.
Diagnozowanie predyspozycji ucznia pod kątem wyboru zawodu i dalszej drogi kształcenia.
Rozmowy ucznia z wychowawcą, pedagogiem, nauczycielami w celu pokonywania trudności i mobilizowania do wysiłku.
Zajęcia rewalidacyjne nie zostały uruchomione – szkoła poszukuje specjalisty rehabilitanta.

PRZYCZYNY NIEPOWODZEŃ EDUKACYJNYCH LUB TRUDNOŚCI W FUNKCJONOWANIU UCZNIA, W TYM BARIERY I OGRANICZENIA UTRUDNIAJĄCE FUNKCJONOWANIE I UCZESTNICTWO UCZNIA W ŻYCIU SZKOŁY

Jedyną barierą jaką posiada xxxx jest xxxxxxx. Jest to bariera krótkotrwała i dotyczy ona rówieśników xxxxx. W momencie, gdy dzieci, młodzież szkolna opatrzą się z widocznym brakiem, bariera przestaje istnieć i traktują go tak samo, jak pozostałych uczniów (Klaudia Strzeszewska).

Data
Podpisy członków zespołu
Podpisy rodziców/opiekunów prawnych

źródło: Klaudia Strzeszewska, edux.pl

fot. sylwiaiwan.com

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.