INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNY

1. OGÓLNE INFORMACJE O UCZNIU:

Imię i nazwisko:
Data i miejsce urodzenia:
Okres/etap edukacyjny, na który stworzono IPET:
Numer orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:
Rozpoznanie wynikające z orzeczenia:
Data opracowania IPET:
Data aktualizacji/modyfikacji:

2. ZALECENIA ZAWARTE W ORZECZENIU:
………………………………….

3. INNE WAŻNE INFORMACJE O UCZNIU: ( przebyte choroby, przyjmowane leki, zmiany szkoły, itp.)
-………………………………….

4. WYNIK WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA

Mocne strony ucznia/Predyspozycje/Zainteresowania
………………………………….

Trudności ucznia i przyczyny niepowodzeń
………………………………….

5. CELE GŁÓWNE PROGRAMU:

CELE TERAPEUTYCZNE
………………………………….
CELE EDUKACYJNE
………………………………….

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU I SPOSOBU DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM FORM I METOD PRACY Z UCZNIEM:

Dostosowanie wymagań edukacyjnych:

J.POLSKI

Warunki zewnętrzne (stanowisko pracy)
Organizacja pracy na zajęciach METODY:

FORMY PRACY:

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Egzekwowanie wiedzy
Motywowanie i ocenianie
Sprzęt specjalistyczny
Inne

Dostosowanie wymagań edukacyjnych:

MATEMATYKA

Warunki zewnętrzne (stanowisko pracy)
Organizacja pracy na zajęciach METODY:

FORMY PRACY:

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Egzekwowanie wiedzy
Motywowanie i ocenianie
Sprzęt specjalistyczny
Inne

Dostosowanie wymagań edukacyjnych:
HISTORIA
Warunki zewnętrzne (stanowisko pracy)
Organizacja pracy na zajęciach METODY:

FORMY PRACY:

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Egzekwowanie wiedzy
Motywowanie i ocenianie
Sprzęt specjalistyczny
Inne

Dostosowanie wymagań edukacyjnych:

PRZYRODA/BILOGIA/GEOGRAFIA

Warunki zewnętrzne (stanowisko pracy)
Organizacja pracy na zajęciach METODY:

FORMY PRACY:

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Egzekwowanie wiedzy
Motywowanie i ocenianie
Sprzęt specjalistyczny
Inne

Dostosowanie wymagań edukacyjnych:

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Warunki zewnętrzne (stanowisko pracy)
Organizacja pracy na zajęciach METODY:

FORMY PRACY:

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Egzekwowanie wiedzy
Motywowanie i ocenianie
Sprzęt specjalistyczny
Inne

Dostosowanie wymagań edukacyjnych:

PLASTYKA/TECHNIKA/MUZYKA

Warunki zewnętrzne (stanowisko pracy)
Organizacja pracy na zajęciach METODY:

FORMY PRACY:

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Egzekwowanie wiedzy
Motywowanie i ocenianie
Sprzęt specjalistyczny
Inne

Dostosowanie wymagań edukacyjnych:

RELIGIA/ETYKA

Warunki zewnętrzne (stanowisko pracy)
Organizacja pracy na zajęciach METODY:

FORMY PRACY:

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Egzekwowanie wiedzy
Motywowanie i ocenianie
Sprzęt specjalistyczny
Inne

Dostosowanie wymagań edukacyjnych:

CHEMIA/FIZYKA

Warunki zewnętrzne (stanowisko pracy)
Organizacja pracy na zajęciach METODY:

FORMY PRACY:

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Egzekwowanie wiedzy
Motywowanie i ocenianie
Sprzęt specjalistyczny
Inne

7. RODZAJ I ZAKRES ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW:

Zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów. Rodzaj zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów Tygodniowy wymiar godzin
(dzień tygodnia) Imię i nazwisko prowadzącego Okres udzielania pomocy Ustalenia dyrektora
Zakres działań o charakterze rewalidacyjnym

Zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym
Zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym

8. ZAJĘCIA REWALIDACYJNE, RESOCJALIZACYJNE I SOCJOTERAPEUTYCZNE ORAZ
INNE ZAJĘCIA:
RODZAJ ZAJĘĆ Tygodniowy wymiar godzin
(dzień tygodnia) Imię i nazwisko prowadzącego Okres udzielania pomocy Sposób realizacji tych działań
ZAJĘCIA REWALIDACYJNE
ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE
ZAJĘCIA RESOCJALIZACYJNE
DZIAŁANIA Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO- ZAWODOWEGO

9. FORMY, OKRES ORAZ WYMIAR GODZIN UDZIELANIA UCZNIOWI POMOCY:

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

-Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
-Zajęcia rozwijające uzdolnienia: (Tygodniowy wymiar godzin
(dzień tygodnia) (Imię i nazwisko prowadzącego) (Okres udzielania pomocy)
-Zajęcia specjalistyczne:
-Zajęcia logopedyczne
-Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
-Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Inne o charakterze terapeutycznym
Porady i konsultacje

10. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE RODZICÓW WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z INSTYTUCJAMI

Instytucja oraz rodzaj i zakres współpracy:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: …………..

Placówka Doskonalenia Nauczycieli: ……………..

Organizacje pozarządowe: ……………………..

Inne Instytucje: ………………………….

11. ZAKRES WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW Z RODZICAMI UCZNIA;

Zakres współpracy z rodzicami………………….
Zalecenia do pracy w domu……………………..

12. RODZAJ I SPOSÓB DOSTOSOWANIA WARUNKÓW ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA DO RODZAJU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy uczniów niepełnosprawnych ruchowo, niewidomych, niesłyszących)

Rodzaj dostosowania…………………
Sposób dostosowania………………..

13. W ZALEŻNOŚCI OD INDYWIDUALNYCH POTRZEB ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIA WSKAZANYCH W ORZECZENIU O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO LUB WYNIKAJĄCYCH Z WIELOSPECJALISTYCZNYCH OCEN WYBRANE ZAJĘCIA, KTÓRE SĄ REALIZOWANE INDYWIDUALNIE Z UCZNIEM LUB W GRUPIE LICZĄCEJ DO 5 UCZNIÓW

RODZAJ ZAJĘĆ……… LICZBA UCZNIÓW…… OSOBA PROWADZĄCA…………

14. OCENA EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

ROK SZKOLNY 2018/2019

I PÓŁROCZE
………………………………….
II PÓŁROCZE
………………………………….
………………………………….

ROK SZKOLNY 2019/2020
I PÓŁROCZE
………………………………….
II PÓŁROCZE
………………………………….

15. PODPISY CZŁONKÓW ZESPOŁU:

IPET opracował zespół nauczycieli, specjalistów pracujących z dzieckiem pod kierunkiem wychowawcy we współpracy z rodzicami. Wszystkie niżej podpisane osoby, które brały udział w posiedzeniu zespołu zobowiązane są do nieujawniania informacji na zewnątrz osobom postronnym.

*Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców, nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, a także innych osób uczestniczących w spotkaniu zespołu.

DATA 2018/2019

Podpisy członków Zespołu
1………………………….

2…………………..

3……………………

4…………………. ..

Zostałam zapoznana z Indywidualnym Programem Edukacyjno-Terapeutycznym mojego dziecka oraz wyrażam zgodę na jego realizację. Jednocześnie informuję, że otrzymałem kopie IPET.

………………………………….
(podpis rodzica/opiekuna)

źródło: Edyta krawczyk 2019, edux.pl

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.